LEAN WERKSTATIONS

Ergonomisch werkplekontwerp in de productie

Lean management, lean productie en Kaizen zijn concepten die steeds vaker voorkomen als het gaat om het optimaliseren van productieprocessen, het verminderen (en idealiter elimineren) van verspilling en het streven naar continue stapsgewijze verbetering. Dit zijn kwesties waarop bedrijven zich in de toekomst steeds meer zullen moeten concentreren als ze concurrerend willen blijven. TechniekSpecialist houdt zich al geruime tijd bezig met lean management en dankzij de diversiteit en veelzijdigheid van onze producten kunnen wij een breed scala aan individuele oplossingen aanbieden, die precies op uw wensen kunnen worden afgestemd.

Bij het ontwerpen van een werkplek is het doel om de arbeidsomstandigheden aan te passen aan de mens, en niet om de mens zich aan te laten passen aan de gegeven werkomstandigheden.

Ergonomie bij de productie wordt grotendeels gezien als een belangrijke kostenfactor. Dit is een misvatting. Het tegendeel is zelfs waar: ergonomisch werken heeft veel voordelen. Een sprekend voorbeeld is het positieve effect op de effectiviteit, gezondheid en motivatie van medewerkers. In tijden waarin er een tekort is aan gekwalificeerde specialisten is het belangrijk deze punten niet te onderschatten.

Het doel van het ergonomisch ontwerpen van de werkplek moet zijn om te garanderen dat de werknemer een evenwichtige werklast heeft. Want niet overbelast, maar ook niet onderuitgedaagd zijn, is bevorderlijk voor een prettige werksfeer. Maar dit is wel de basis voor een lage belasting van de gezondheid en optimale werkresultaten. Hierdoor wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de waardecreatie en de concurrentiekracht van de onderneming.

MODULAIRE WERKSTATIONS

Aanpassingen zijn eenvoudig door te voeren

Modulaire werkpleksystemen met een aantal vrij met elkaar te combineren componenten hebben duidelijke voordelen ten opzichte van standaard werkstations of tafels die specifiek voor één taak zijn ontworpen. Bij het wisselen van modellen of het introduceren van nieuwe technologie kan de modulaire opbouw van het RK werkstation bijvoorbeeld zonder problemen worden aangepast. Het modulaire systeem van RK Rose+Krieger biedt een aantal mogelijkheden om het systeem te upgraden of aan te passen. Een optimale werkhoogte-instelling is zonder twijfel een van de basisprincipes bij het ontwerpen van werkplekken, vooral als verschillende medewerkers op dezelfde werkbank werken. Dankzij elektrische hefkolommen kan deze hoogteverstelling eenvoudig en gemakkelijk worden uitgevoerd. Naast dat de medewerker de optimale werkhoogte kan instellen, kan hij ook afwisselen tussen zittend en staand werken. Dit bevordert effectief, vermoeidheidsvrij en gezond werken.

Wanneer een montagewerkplek moet worden omgebouwd tot een moderne lean-werkplek, is het zinvol om de daar werkende medewerkers al vroeg bij de planning te betrekken. Niemand kent de processen beter of kan inschatten waar vaak problemen en vertragingen voorkomen. Ze bieden waardevolle feedback over gedetailleerde verbeteringen die op hun beurt kunnen leiden tot verdere efficiëntieverbeteringen. De werknemer kan zijn/haar eigen ideeën inbrengen, wat op zijn beurt de acceptatie van de komende veranderingen aanzienlijk verbetert.

ONE PIECE FLOW

Geoptimaliseerde werkplek voor het productieproces

Het one-piece-flow-principe wordt ook wel een werknemergerichte workflow genoemd. Bij de conventionele productie van transportbanden wordt dezelfde taak altijd op een vast station uitgevoerd. Zo worden er in afzonderlijke stappen stukje bij beetje vijftig reductoren vervaardigd. Er gaat veel tijd voorbij waarin het bedrijf geen geld verdient en eventuele productiefouten pas heel laat worden opgemerkt als er al een groot aantal reductoren is voltooid. De rectificatiewerkzaamheden aan de 50 producten zijn zeer tijdrovend en kostbaar.

Bij one-piece flow daarentegen begeleidt de medewerker het product door de afzonderlijke montage-/verwerkingsstappen en moet hij alle werkprocessen beheersen. Het idee hierachter: het verminderen van concentratieverlies als gevolg van eentonigheid en het vergroten van de motivatie door afwisseling. De kwaliteit/functionele controle wordt na elk eindproduct uitgevoerd en dit is veel eerder dan de verkoop.

Kenmerken van een one-piece-flow-werkstation:

 • Snellere kwaliteitsfeedback
 • Flexibeler inspelen op de behoeften van klanten
 • Minder ruimte nodig
 • Vermindering van de voorraad en tussentijdse opslag
 • Kortere verwerkingstijden
 • Toegenomen productiviteit
 • Interessante werkomgeving
 • Verlaging van de totale kosten
 • Ergonomische werkplek
LEAN PRODUCEREN

De 5S-methode is meer dan alleen opruimen

De 5S-methode is een van de vele benaderingen die een positieve invloed hebben op het ontwerp van werkplekken. Het vormt echter doorgaans de basis voor verdere activiteiten en brengt op zich al enkele zeer praktische effecten met zich mee. Een opgeruimde en schone werkplek verkort de zoektijden en verkleint bijvoorbeeld de kans op arbeidsongevallen. De 5S-methode is de belangrijkste basismethode van lean-management. Het zorgt ervoor dat efficiëntie, kwaliteit, netheid en veiligheid tegelijkertijd worden verbeterd.

De 5 termen, vertaald uit het Japans, staan ​​voor:

 • Sorteren – seiri
 • Schikken – seiton
 • Schoonmaken - seiso
 • Standaardiseren - seiketsu
 • Standhouden - shitsuke

Het doel van de 5S-methode is om alleen die objecten op de werkplek te hebben die echt nodig zijn. Daarbij is er voor elk werkmiddel precies één duidelijk gedefinieerd station en zijn de sequenties op de werkplek gestandaardiseerd. De medewerker krijgt de opdracht de toestand te behouden en te verbeteren.

CONTACT

Neem contact met ons op

Bekijk winkelwagen